031 710 4109
office@residenz.ro

cautare avansata

gaseste
apartamentul
potrivit

numar camere

etaj


Nota de informare

Data ultimei actualizari: 10.10.2019

NOTĂ DE INFORMARE POTENTIALI CLIENTI

Residenz – cartierul german

Vă adresăm aceasta notă de informare deoarece am primit din partea dumneavoastră prin  intermediul site-ului www.residenz.ro  solicitarea de transmitere a unei oferte.

Pentru transmiterea ofertei este necesară procesarea datelor cu caracter personal. Datele furnizate de dumneavoastra se vor direcţiona către o persoană responsabilă din partea Departamentului Comercial, care va prelua cererea dumneavoastra şi cu care veţi coresponda în continuare.

Colectarea datelor cu caracter personal se face direct de la dumneavoastră, la completarea Formularului (link) de pe site, după confirmarea link-ului de validare si /sau la prezentarea în showroom, prin completarea unui Formular dedicat potenţialilor clienţi. 

Conform Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR), vă informăm următoarele:

Operatorii asociaţi care participă la procesarea datelor cu caracter personal sunt:   

  1. PARCUL BANATULUI S.R.L, cu sediul în Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18969/2004; CUI RO16958345, proprietarul unei părţi din imobilele (apartamente, locuri de parcare, boxe, loturi de teren, spaţii diverse) care fac parte din complexul rezidenţial RESIDENZ – cartierul german; şi
  2. FERGUS CONSTRUCT INTERNATIONAL S.R.L, cu sediul în Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/20491/1994, CUI RO6435888, în calitate de prestator de servicii, împreună cu care administrăm activitatea noastră; şi

Colegii noştri din Departamentul Comercial vă pot transmite oferta, vă pot invita să vizitaţi Residenz – Cartierul German şi vă pot transmite toate detaliile pe care le doriţi despre apartamente, dotări, confort şi alte lucruri semnificative, fie că veţi deveni proprietar, fie că veţi deveni locatar, fie că veţi alege să nu cumpăraţi în complexul nostru, dar doriţi să fiţi informat despre ceea ce facem.

Pentru orice alegere aţi face, avem nevoie de câteva dintre datele dumneavoastră cu caracter personal (datele personale): nume, prenume, cetăţenia, sexul (domn/doamnă), numărul şi seria cărţii de identitate/paşaportului/permisului de şedere, numărul de telefon la care puteţi fi contactat/ă, adresă e-mail, semnătura, dar şi alte date cu caracter personal pe care doriti să ni le puneţi la dispoziţie în mod voluntar, prin orice mijloc de comunicare, inclusiv în timpul discuţiilor.

Datele personale furnizate se vor păstra pe unităţile locale (laptop, calculator) atât timp cât este necesar pentru negocierea ofertelor şi contractului pe care ar urma să îl încheiaţi. Când decizia dumneavoastra de a semna un contract este luată, datele dumneavoastra cu caracter personal vor fi completate în draftul de contract şi vor fi transmise consultanţilor juridici şi operatorilor asociaţi pentru înregistrarea în aplicaţia CRM, vizibilă pentru departamentele comerciale, financiare, administratori şi societăţi care se ocupă de mentenanţa IT şi care găzduiesc aplicaţia. Încărcarea datelor dumneavoastra este necesară pentru crearea unui cont în calitate de potenţial client şi pentru gestionarea relaţiei cu dumneavoastră din punct de vedere comercial (înregistrarea preferinţelor şi detaliilor pe care le doriţi despre apartamente, transmitere oferte, evidenţă condiţii comerciale pentru întocmirea contractului de închiriere/vânzare şi a actelor adiţionale la acesta, când este cazul).

Datele personale sunt transmise necondiţionat către consultanţii juridici, avocaţi, notari, pentru avizarea contractului şi/sau semnarea acestuia (în formă autentică).

 

  1. Dreptul de acces - dreptul de a obţine o confirmare din partea noastră ca prelucrăm sau nu datele dumneavoastră şi, în caz afirmativ, aveţi dreptul de a avea acces la datele respective şi la informaţiile privind procesul prelucrării.
  2. Dreptul la portabilitatea (partajarea) datelor - se referă la dreptul dumneavoastra de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent de către societate şi care poate fi citit automat, dar şi la dreptul ca, la cererea dumneavoastra, aceste date să fie transmise direct altui destinatar, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.
  3. Dreptul la opoziţie – puteţi oricând să vă opuneţi prelucrării datelor personale, cu excepţia situatiei în care prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini care serveşte unui interes public sau când are în vedere interesul nostru legitim sau al operatorului în numele căruia acţionăm.
  4. Dreptul la rectificare - se referă la corectarea sau completarea, fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte. Rectificarea va fi comunicată tuturor destinatarilor la care au fost transmise datele dumneavoastră, cu excepţia cazului în care acest lucru se dovedeşte imposibil sau presupune eforturi disproporţionate.
  5. Dreptul la ştergerea datelor („dreptul de a fi uitat”) - înseamnă că aveţi dreptul să transmiteţi societăţii o solicitare de ştergere a datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, dar dacă nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;
  6. Dreptul la restricţionarea prelucrării - în cazul în care contestaţi exactitatea datelor, puteţi să ne solicitaţi ca aceste date să fie restricţionate pe o perioadă necesară verificării corectitudinii lor; de exemplu.: prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastra vă opuneţi ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea; în cazul în care Societatea nu mai are nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă; în cazul în care persoana vizata s-a opus prelucrării, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile legitime ale Societăţii prevalează asupra drepturilor persoanei vizate.

Dacă aveţi reclamaţii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal vă rugăm să vă adresaţi Responsabilului cu protecţia datelor folosind oricare dintre următoarele modalităţi:

Adresa poştală: Şos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti; e-mail: dataprotection@tiriacimobiliare.ro;

Tel.: 0374104114 – program 10 – 17, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale.

Dacă în continuare sunteţi nemulţumit/ă de soluţionarea reclamaţiei puteţi adresa o plângere către Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, contactul fiind disponibil pe site-ul: www.dataprotection.ro.

 

Residenz Infoline

0752.991.999

contacteaza un consultant

proiect dezvoltat de