031 710 4109
office@residenz.ro

cautare avansata

gaseste
apartamentul
potrivit

numar camere

etaj


Politica privind protectia datelor

Data ultimei actualizari: 10.10.2019

POLITICA PRIVIND PROTECŢIA DATELOR

www.residenz.ro

 

Scopul acestei Politici de protecţie a datelor este să vă explice ce date culegem, de ce le culegem și ce facem cu ele.

Aceste informații sunt importante!           

Sperăm că le veți citi cu atenție.

 

Societatea noastra, PARCUL BANATULUI S.R.L, cu sediul în Şoseaua Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucureşti, înregistrată la Registrul Comerţului sub nr. J40/18969/2004; CUI RO16958345 (denumita in continuare ’’Societatea’’ si in calitate de proprietar al website-ului www.residenz.ro si in calitate de „operator” în sensul normelor instituite de legislaţia naţională şi de Regulamentul General privind Protecţia Datelor (Regulamentul nr. 679 elaborat de Parlamentul European și Consiliul Uniunii Europene privind protectia persoanelor fizice in ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulatie a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE)  (rom. RGPD, engl. GDPR), care intra in vigoare de la data de 25 mai 2018, respectă dreptul la viata privata al persoanelor care accesează website-ul şi asigură protecţia corectă a prelucrarii Datelor cu Caracter Personal (DCP) pentru vizitatori şi utilizatori.

Vizitatori – persoane care accesează pagina www.residenz.ro, anonimi;

Utilizatori – persoane care utilizează site-ul şi completează „formularul” de solicitare oferta (a se vedea link).  

            Deși puteti accesa continutul website-ului fara a furniza vreo informatie personala ce ar putea intra în categoria datelor cu caracter personal (vizitator), in cazul în care completaţi aceste informatii societatea noastră le poate utiliza ulterior în scopul declarat în acest document.

Datele dumneavoastra personale vor fi prelucrate exclusiv in baza consimtamantului acordat in mod expres şi neechivoc pentru aceasta prelucrare. Prin urmare, punerea la dispozitie a datelor/informatiilor solicitate prin intermediul site-ului www.residenz.ro este considerata ca reprezentand consimtamantul dumneavoastră expres pentru ca datele dumneavoastră personale să fie folosite de Parcul Banatului S.R.L. şi operatorii asociaţi, în conformitate cu scopurile menţionate mai jos.

Atenţionăm vizitatorii şi utilizatorii în mod expres ca toate prelucrarile de date cu caracter personal se refera exclusiv la persoane care au implinit vârsta de 16 ani. Utilizarea site-ului de către copiii care nu au împlinit vârsta de 16 ani este interzisă. In cazul in care are totuși loc o asemenea situaţie, având consecinţă procesarea datelor cu caracter personal ale copiilor sub 16 ani, vom sista procesarea acestor date imediat ce vom afla un astfel de fapt. Răspunderea pentru utilizarea site-ului de către copii aparţine în exclusivitate părinţilor.

Responsabilul cu protecţia datelor personale (DPO) poate fi contactat la adresa: e-mail: dataprotection@tiriacimobiliare.ro.

Datele personale pe care le solicităm prin completarea formularului de solicitare oferta din website-ul Residenz sunt:

În cazul în care nu sunteţi de acord cu prelucrarea datelor dumneavoastră personale vă rugăm să nu completaţi formularul de utilizator pe site, dar ne puteţi transmite mesajul dumneavoastra prin e-mail sau telefonic, utilizând datele înscrise pe site.

Pentru situaţiile în care datele dumneavoastră personale sunt completate de o terţă persoană, nu ne asumăm responsabilitatea în ceea ce priveşte autorul înscrierilor.

Scopurile în care prelucrăm datele personale pe care ni le furnizaţi prin completarea formularului  de solicitare oferta din site sunt:

Colectarea şi prelucrarea datelor personale se face cu respectarea normelor instituite de Uniunea Europeană şi legislaţia naţională, astfel:

 

În cazul vizitatorilor site-ului www.residenz.ro, Societatea nu cunoaşte date despre aceştia, cu excepţia adresei IP colectată prin intermediul modulelor cookies (Politica de cookie link). Monitorizarea numărului vizitatorilor şi a secţiunilor din site care sunt vizitate se face numai în scop statistic.

Societatea Parcul Banatului S.R.L. urmăreşte interesul legitim al comunicării uşoare cu clienţii săi, atragerea de noi clienţi – rezidenţi pentru Residenz – Cartierul German şi monitorizează utilizarea site-ului de către vizitatori numai pentru desfăşurarea activităţii economice curente.

Datele personale înscrise de dumneavoastra pe acest website sunt văzute/primite şi de către alte persoane juridice, operatorii noştri asociaţi sau împuterniciţi, după cum urmează:

și sunt activi în industria / sectorul economic, de telecomunicaţii, IT, securitate, potrivit cu obiectul lor de activitate și își desfășoară activitatea comercială în România, iar acestora le pot fi furnizate datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate în limitele obligațiilor pe care și le asumă față de Operatori.

Datele cu caracter personal pe care le divulgăm către persoanele împuternicite de noi sunt limitate la informațiile cu caracter personal minime care sunt necesare pentru prestarea respectivelor servicii și le solicităm acestora să nu utilizeze datele cu caracter personal în niciun alt scop. Depunem toate eforturile pentru a ne asigura că toate entitățile cu care lucrăm stochează datele dumneavoastră cu caracter personal în condiții de siguranță și securitate.

Datele personale pe care ni le-aţi furnizat sunt stocate la nivel fizic pe adresa e-mail (Outlook) a angajatului care v-a furnizat răspunsurile din partea operatorului asociat respectiv, pe o singură adresă a prestatorului de servicii, iar la nivel general pe un server de web situat pe teritoriul UE, Fergus Construct International  si Orange Romania S.R.L, cu acces permis operatorilor asociaţi şi care indeplineste cele mai inalte standarde de securitate acceptate la nivelul actual al industriei IT.

În cadrul acestor procese de transfer pe server este posibil ca datele cu caracter personal sa fie transferate strict in scopurile enumerate si în conditiile prevazute in Politica Generală cu privire la Datele Personale.

Perioada în care vom păstra datele utilizatorilor pe site este determinată după următoarele criterii:

 1. Datele oferite pentru elaborarea ofertei vor fi şterse şi/sau distruse în termen de 2 ani de la primirea răspunsului negativ şi final din partea dumneavoastră sau de la data ultimei corespondenţe referitoare la ofertă, cu exceptia cazului in care in baza prezentului document va exprimati acordul pentru a va tine la curent, prin transmiterea unui newsletter (scrisoare cu noutăţi prin e-mail), cu privire la noutăţile, la Residenz- cartierul german (marketing direct).
 2. În cazul clienţilor care au finalizat perioada de ofertare cu semnarea unui contract – pentru o perioadă egală cu durata contractuală, plus perioada necesară pentru respectarea prevederilor legale referitoare la arhivare şi la protecţia intereselor societăţii (inclusiv perioada de prescriptie).
 3. În cazul vizitatorilor ocazionali nu se colectează şi nu se stochează date cu caracter personal, se va avea în vedere Politica de cookie link
 4. Pentru utilizarea datelor personale furnizate de dumneavoastra prin intermediul oricărei modalităţi disponibile pentru exprimarea consimţământului (prin site, în showroom, la targuri de profil), în scop de marketing direct, vă invităm să parcurgeţi Formularul solicitare oferta sau Formularul disponibil în showroom, completându-l corespunzător opţiunii dumneavoastră. Exprimându-vă acordul veţi primi din partea noastră informările periodice, prin e-mail, pentru o perioadă de 5 ani, cu actualizarea periodică a datelor şi a timpului de păstrare al datelor. Numele şi prenumele, inclusiv adresa e-mail, vor fi incluse în baza de date pentru viitorii clienţi informaţi şi veţi primi informări periodice referitoare la Residenz - Cartierul German.

 

PARCUL BANATULUI S.R.L. nu va divulga datele dumneavoastră cu caracter personal pentru a fi utilizate de catre alţi terţi, în afara celor menţionaţi, sau prin transfer extern în afara SEE. Este posibil ca datele personale colectate să fie utilizate doar parţial (ex: e-mail - se utilizează numai numele şi prenumele, formula de adresare domn/doamnă şi adresa e-mail).

 

Utilizatorii site-ului www.residenz.ro au posibilitatea exercitării următoarelor drepturi în relaţie cu Parcul Banatului S.R.L:

 1. Dreptul de acces la datele personale - înseamnă dreptul de a avea acces la datele din formularul completat.

Dacă această Politică de confidenţialitate consideraţi că nu este suficient de clarificatoare, puteţi avea acces la informaţii prin transmiterea unei cereri la adresa dataprotection@tiriacimobiliare.ro  de unde puteţi afla:

 1. Dreptul la rectificarea datelor – în cazul în care sesizaţi că datele dumneavoastră personale sunt inexacte sau incomplete, aveţi dreptul de a solicita rectificarea sau completarea acestora prin transmiterea unei solicitări la adresa: dataprotection@tiriacimobiliare.ro.

În cazul în care datele cu caracter personal nu sunt introduse de dumneavoastră, ca persoană vizată, aveţi dreptul să solicitaţi orice informații disponibile cu privire la originea lor, iar aceasta vă va fi furnizată în măsura în care este disponibilă şi numai dacă se poate identifica autorul furnizării datelor. Pentru aceasta va trebui sa ne furnizaţi date despre dumneavoastra care sa demonstreze ca furnizarea datelor nu este făcută prin acţiunea dumneavoastra directă.

Puteţi solicita separat să cunoaşteţi dacă sunt prelucrate sau nu, iar in caz afirmativ, puteti solicita accesul la acestea, precum si anumite informatii despre acestea. La solicitarea dumneavoastra, veti putea primi datele personale deţinute de noi, în format structurat.

Trebuie să cunoaşteţi că orice rectificare se va putea face într-o perioadă de minim o lună, dar, în condiţii speciale, acest termen putem să îl extindem la două luni, situaţie în care vă vom informa cu privire la prelungire. 

De asemenea, dacă nu vom da curs cererii dumneavoastră de rectificare sau nu vă vom răspunde, dar și în cazul în care nu vom ajunge la o înțelegere în privinţa termenului de rectificare, aveţi dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal și de a exercita o cale de atac în instanţă.

 1. Dreptul la stergerea datelor sau „Dreptul de a fi uitat” – este dreptul dumneavoastră de a obţine din partea societăţii noastre ştergerea datelor cu caracter personal de pe site, fără întârzieri nejustificate, iar noi, ca operatori, avem obligaţia de a da curs cererii în cazul în care există unul dintre motivele:

La rândul nostru, în funcție de tehnologia disponibilă şi de costul implementării, vom lua măsuri rezonabile, inclusiv măsuri tehnice, pentru a informa toți procesatorii care au avut acces la datele personale că aţi solicitat ştergerea acestora, inclusiv a copiilor sau link-urilor care fac trimitere la datele respective.

Situațiile în care NU avem obligaţia de a da curs cererii dumneavoastră de a ştrerge datele personale sunt:

 1. Dreptul la restricţionarea accesului la datele personale – semnifică una dintre următoarele situaţii:
 1. Dreptul de a vă retrage consimtamantul - pentru prelucrarea datelor numai în cazul în care datele dumneavoastră se proceseaza ca urmare a acordului exprimat, aveţi posibilitatea ca în orice moment să transmiteţi un e-mail la adresa dataprotection@tiriacimobiliare.ro prin care să ne anunţaţi că nu mai sunteţi de acord cu prelucrarea datelor personale. Opţiunea de retragere a acordului este disponibilă pe site, prin completarea formularului din pagina de contact, selectând opţiunea corespunzătoare. Retragerea acordului/consimtamantului prelucrarii datelor dumneavoastra personale are ca efect încetarea comunicărilor şi prelucrării, precum si a colaborării. Retragerea consimtamantului nu afectează legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia.
 2. Dreptul la portabilitatea datelor – este posibilitatea pe care o aveţi de a primi datele furnizate în formatul utilizat de noi în mod curent, dar care poate fi citit automat. De asemenea, aveţi posibilitatea să ne solicitaţi ca aceste date să le transmitem – să le portăm – automat altui operator (entitate juridică), aşa cum ne veţi indica.
 3. Dreptul de a vă opune prelucrării – se aplică doar pentru situaţiile sau cazurile particulare în care vă aflaţi; este dreptul dumneavoastră de a ne solicita să nu prelucrăm datele dumneavoastră în scopul creării de profiluri. Excepţie de la această regulă face situaţia în care există motive legitime care prevalează asupra dreptului dumneavoastră la opoziţie, cum ar fi: constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă, al dumneavoastra sau al altui utilizator.

Toate drepturile mentionate mai sus se execita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate la sediul PARCUL BANATULUI S.R.L. din Şos. Nordului, 24-26, sector 1, Bucureşti sau la adresa de email: dataprotection@tiriacimobiliare.ro cu referinta „solicitare GDPR”. Nemulţumirile legate de modalitatea de soluţionare a cererii dumneavoastra se pot adresa Autorităţii Naţionale pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal şi justiţiei (prin exercitarea unei singure căi de atac), care se exercita prin cerere scrisa inaintata autorităţii competente.

Cererile adresate la intervale mai mari de 60 de zile sunt gratuite.

Cererile adresate într-un interval cuprins între 30 şi 59 de zile de la precedenta cerere sunt taxate cu o taxă rezonabilă reprezentând cheltuielile de procesare, raportat la timpul alocat de Responsabilul pentru protecţia datelor pentru soluţionarea cererii.

Cererile adresate la intervale mai mici de 30 de zile pot fi respinse dacă sunt neîntemeiate sau abuzive, în special din cauza caracterului repetitiv al acestora.

În toate situaţiile, dacă avem dubii cu privire la identitatea solicitantului, putem solicita informaţii suplimentare pentru confirmarea identităţii.

 

UTILIZAREA WEBSITE-ULUI

In mod implicit, site-ul www.residenz.ro utilizeaza diferite tipuri de cookie-uri functionale pentru a imbunatati experienta dumneavoastra in utilizarea acestui site şi nu numai. Pentru mai multe informatii va rugam sa consultati Politica de cookie-uri existentă pe site.

Prelucrarea mesajelor prin e-mail se face doar in scopul desfașurarii corespondentei cu dumneavoastra. Daca echipa care raspunde de gestionarea mesajelor primite nu va poate raspunde la intrebare, aceasta va trimite e-mail-ul dumneavoastra altui serviciu intern sau externalizat. Veti fi informat prin e-mail care este acest serviciu și de faptul ca cererea dumneavoastra va fi preluata de acel serviciu. Daca aveti intrebari in legatura cu prelucrarea corespondentei dumneavoastra și a datelor cu caracter personal, le puteti include in mesajul pe care ni-l adresati.

Noi folosim de asemenea canalele de social media pentru a prezenta activitatea, serviciile si condiţiile particulare pe care le oferim clienţilor noştri.  Utilizarea canalului specific de social-media este evidentiata pe acest site cu butoane specifice fiecarui canal.

Puteti urmari prezentarile pe care le incarcam pe pagina noastra de YouTube sau puteţi să urmariti link-urile de pe site-ul nostru sau pe cele asociate contului Facebook. Fiecare canal social-media are propria politica privind modul in care proceseaza datele dumneavoastra personale când accesati site-urile lor.  

De exemplu, daca alegeti sa vizionati unul dintre videoclipurile noastre pe YouTube, vi se va solicita consimtamântul explicit pentru a accepta cookie-urile YouTube; daca va uitati la activitatile noastre pe Facebook vi se va cere consimtamântul explicit pentru acceptarea cookie-urilor Facebook; același lucru este valabil și pentru alte servicii.

Daca aveti nelamuriri sau intrebari legate de utilizarea datelor dumneavoastra personale de catre acele site-uri asociate canalelor media mentionate mai sus, trebuie sa cititi cu atentie politicile de confidentialitate furnizate de acestea, inainte de a le utiliza.

 

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre Facebook, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Facebook:   http://www.facebook.com/policy.php

 

Daca nu doriti ca Facebook sa asocieze contului dumneavoastra de Facebook datele colectate la accesarea paginii noastre web, trebuie sa va deconectati de pe Facebook la accesarea paginii noastre web. Puteti preveni complet incarcarea plug-in-urilor Facebook folosind Add-Ons pentru browser-ul dumneavoastra, de exemplu, cu un "Facebook Blocker".

 

Pentru informatii privind scopul și volumul colectarii datelor și procesarea și utilizarea ulterioara a datelor de catre YouTube, precum și cu privire la drepturile dumneavoastra in acest sens și posibilitatile de configurare pentru protejarea spatiului dumneavoastra privat, va rugam sa consultati informatiile privind protectia datelor de la Google:

https://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

 

Vom dezvălui datele dumneavoastră personale către entităţi din afara Parcul Banatului S.R.L. în cazul în care considerăm, cu bună-credinţă, că accesarea, utilizarea, păstrarea sau dezvăluirea informaţiilor respective sunt necesare în mod rezonabil sau sunt solicitate pentru:

 

Politica noastră de protecţie a datelor nu se aplică serviciilor oferite de alte companii sau persoane fizice, inclusiv produselor sau paginilor de internet care vă pot fi afişate în rezultatele căutării, paginilor de internet care pot include servicii Parcul Banatului S.R.L. sau alte pagini de internet conectate din cadrul serviciilor noastre. Politica noastră de protecţie a datelor nu include practicile referitoare la informaţii care aparţin altor companii şi organizaţii care fac reclamă serviciilor noastre şi care pot utiliza cookie-uri, etichete pixel şi alte tehnologii pentru a afişa şi a oferi anunţuri relevante.

Politica noastră de protecţie a datelor se poate modifica periodic. Drepturile dumneavoastra în baza acestei Politici de protecţie a datelor pot fi diminuate sau extinse conform noilor reglementări legislative. Orice modificări aduse Politicii de protecţie a datelor vor fi postate pe pagina web www.residenz.ro şi, în cazul în care modificările sunt importante, vom furniza o informare prin e-mail privind modificările aduse Politicii de protecţie a datelor.

Continuarea accesului dumneavoastra la continutul site-ului www.residenz.ro constituie un accept al Politicii noastre de protecţie a datelor.

Pentru orice sugestii sau reclamatii cu privire la continutul Politicii privind protecţia datelor vă rugam sa ne contactaţi la adresa de e-mail dataprotection@tiriacimobiliare.ro

            Daca doriti sa primiti și prin e-mail aceasta Politica de protecţie a datelor va rugam sa ne transmiteţi solicitarea la adresa de e-mail dataprotection@tiriacimobiliare.ro

In ipoteza in care datele dumneavoastra personale au suferit modificari, iar pe cale de consecinta se impune actualizarea acestora, va adresam rugamintea de a ne comunica cu operativitate acest lucru, la urmatoarea adresa: Şos. Nordului, nr. 24-26, sector 1, Bucuresti sau prin e-mail la adresa: dataprotection@tiriacimobiliare.ro     

Termenul general de stocare este pe toata perioada colaborarii, cat si ulterior, pe o perioada rezonabilă, determinată după criteriile specifice înscrise mai sus, dupa care vor fi sterse sau anonimizate, dupa caz.

Link util:

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Residenz Infoline

0752.991.999

contacteaza un consultant

proiect dezvoltat de